Image

Jak pomoci

Image
Image
Image

Přispěním na transparentní účet spolku

Asociace rodičů dětí s DMO - výtěžek je jen pro Rostíka: 2500501687/2010 
IBAN: CZ2720100000002500501687

Vaše finančí dary jsou uznatelné z hlediska Zákona o daních z příjmů a velmi rádi vám poskytnou potvrzení o přijetí daru.

Veškeré finance budou využity na neurorehabilitace Pokrok v Ostravě.

Přispěním přes Donio sbírku na pomoc dětem

Šířením těchto stránek mezi své přátele a známé

Velice si vážíme vaší podpory.

Kontakt na rodiče

Janka Vegelová
+420 792 337 057

Peníze z výtěžku jsou použity na rehabilitace a kompenzační pomůcky:

 • ortopedický kočárek
 • vertikalizační stojánek
 • chodítko
 • ortézky na nožičky
 • motomed
 • elektrický vozíček
 • sedací ortézka
 • intenzivní hipoterapie
 • EEG Biofeedback Praha
 • rehabilitace v centru ARCADA

Tyto věci bude potřebovat výhledově:

 • nezbytné terénní a bytové úpravy k zajištění bezbariérového přístupu
 • bonusové cvičební programy v lázních a rehabilitačních zařízeních
 • intenzivní hipoterapie v Bohuslavicích v centru Mirákl

Kontaktní údaje

Janka Vegelová / +420 792 337 057