Image

O nemocech

Cévní malformace

"VMG - Cévní malformace se v populaci vyskytují asi v 1 %. Jedná se tedy o vzácné onemocnění, jež způsobuje abnormální cévní spoje mezi artériemi a žílami.
Za normální situace se tepna, zásobující krví mozek nebo jiný orgán v těle, dělí na tenčí a tenčí větévky, až dosáhne kapilární sítě, ve které klesá vysoký tlak, přítomný v tepenné části řečiště. V této fázi dochází k přenosu kyslíku a živin z krve do tkání. Z kapilární sítě je následně odkysličená krev již pod nízkým tlakem odváděna žílami zpět do srdce a plic.
Cévní malformace je spleť abnormálně propojených tepen a žil. Chybí zde kapilární síť a tepny tak přímo přecházejí v žíly. Žíly nejsou na takto vysoký tlak krve proudící z tepen uzpůsobené, což vede k riziku protržení žilní stěny na tomto rozhraní a následnému krvácení.
Cévní malformace vznikají z velké části v děloze matky, kdy je embryo ještě celé složeno z primitivních složek krevních cév. Během několika týdnů dalšího vývoje embrya začnou z jeho těla vyrůstat ruce a nohy. Kmen těla a hlavy se také začíná zvětšovat. V tomto stádiu, mezi 4. a 10. týdnem embryonálního vývoje, nejsou už primitivní krevní cévy dostačující a jsou nahrazeny novými krevními cévami odpovídající novému stádiu vývoje. Proto dochází k resorpční fázi (vstřebání), kdy tyto primitivní cévy odcházejí.
Když je tato fáze skončena, další vstřebání těchto primitivních cév již neprobíhá. Bohužel, pokud v této chvíli nejsou tyto primitivní cévy plně vstřebány, neexistuje žádný jiný mechanismus, jak je vstřebat. Zůstanou tedy v těle a dítě se s nimi narodí. Cévní malformace tedy vznikají zástavou vývoje těchto primitivních cév (vlásečnic), jejímž výsledkem je nevyvinutá cévní síť. Většinou tedy nejde o nic dědičného. V podstatě je to "závada", která se může stát komukoli z nás."[1]

Svalová hypotonie - kvadruparéza

Svalová hypotonie - kvadruparéza (postižení všech čtyř končetin)

Svalová ochablost, snížení pohybové aktivity, opožďování psychomotorického vývoje někdy doprovázené poruchami dýchání, příjmu potravy a kostními deformitami. Takto se typicky projevuje hypotonie neboli snížené svalové napětí. Jedná se o projev celé řady onemocnění, od těch méně závažných až po život ohrožující. Jedině lékař stanoví původ problému a nasadí účinnou léčbu. Návštěvu ordinace tak není vhodné odkládat.

Popis nemoci

  • Hypotonie je stav charakterizovaný snížením svalového napětí.
  • Obvykle se odlišuje periferní a centrální hypotonie.
  • Centrální hypotonie je projevem narušené funkce mozku.[2]
Image

Epilepsie - Symptomatický EP syndrom

Jedná se o onemocnění mozku charakterizované výskytem epileptických záchvatů. Epileptické záchvaty jsou epizody náhlé a přechodné abnormální funkce mozkové aktivity, které se projevují dočasnou změnou vědomí či vnímání, chování, hybnosti či citlivosti. Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění, vyskytuje se celosvětově, postihuje ženy i muže, jedince všech věkových kategorií .[3]

Astigmatismus

Astigmatismus je typ refrakční oční vady, který je způsobený asymetrií optické mohutnosti rohovky. U zdravého oka má rohovka kulatý pravidelný tvar. Přechází přes ni světlo, které se láme stejně ve všech směrech, zatímco u astigmatismu je rohovka v jedné nebo obou rovinách více či méně zakřivena. Proto se světlo dopadající na rohovku láme různými směry a paprsky světla se tak nespojí na sítnici do jednoho ohniska. Výsledkem je neostré a rozmazané vidění ve všech vzdálenostech.[4]

Kontaktní údaje

Janka Vegelová / +420 792 337 057